Collegereeks ‘Food & the City’

De transitie van voedsel in de stad: uitdagingen en innovaties
Steeds meer mensen wonen in steden: nu al is dat meer dan 50% en naar verwachting meer dan 70% in de komende decennia. Bijkomende gevolgen zijn een leeglopend platteland, groei van steden en het ontstaan van metropoolregio’s. Deze urbanisering trekt een flinke wissel op logistieke systemen en voedselproductie. Voor welke grote uitdagingen staan we en welke oplossingen zijn er al om de stedeling van de toekomst voedselzekerheid te kunnen bieden?

In de vierdelige collegereeks ‘Food & the City’ gingen we op zoek naar een antwoord op die vraag. In vier avonden beschouwden we het voedselsysteem van de stad, welke grote trends daar invloed op hebben en de gevolgen daarvan. Ook werd (af en toe zeer kritisch) belicht welke oplossingen en innovaties hier een antwoord op geven en werd de reeks afgesloten met concrete initiatieven en ideeën rondom voedselbeleid.

Lees het hele artikel online >>